תנאי שירות

תנאי שירות אלה קובעים את השימוש במוצרים ו/או שירותים הניתנים על ידי VM Products, Inc („אנחנו“, „שלנו“ או „החברה“) כולל ובלי מגבלה, האתר שלנו, יישומי רשת או ניידים או מוצרים אחרים הקשורים או מזכירים את התנאים (כולם יחד „השירותים“). תנאים אלה מהווים חוזה מחייב בינך או הישות שאתה מייצג („אתה“) לבין החברה. בתנאים אלה, „אתה“ ו“שלך“ מתייחס למשתמש בשירותים. תנאים אלו באים לוודא שתשתמש בשירותים רק באופן בו אנו מתכוונים שישתמשו בהם.

אנא דע כי תנאים אלה כוללים, בין השאר, בוררות מחייבת הדורשת ממך לציית לבוררות מחייבת וסופית על בסיס אינדיבידואלי לפתור סכסוכים, ללא תביעות משפטיות או פעולות קבוצתיות.

תנאים אלו מתייחסים למדיניות הפרטיות שלנו (“„מדיניות פרטיות“”), כלולה כאן להתייחסות, המיוחסת גם לשימוש שלכם בשירותים ומציגה את התנאים לפיהם אנו מעבדים כל מידע אישי שאנו אוספים עליכם או שאתם מספקים לנו.

אנא עיינו בתנאים האלה בקפדנות, כיוון שהם יכולים להשתנות. . למרות שהגישה והשימוש שלכם בשירותים כפופה לתנאים הקובעים באותה עת, אנו יכולים לשנות ולעדכן תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתנו ללא הודעה מראש.

על ידי גישה ושימוש בשירותים:

 1. אתה מכיר בכך שקראת, הבנת וקיבלת את התנאים וכל יתר המסמכים או המדיניות המיוחסים או כלולים בתנאים אלה;
 2. אם תנאים אלה השתנו מאז נכנסת או השתמשת לאחרונה בשירותים, אתה מכיר בכך ומסכים שהמשך הגישה או השימוש בשירותים מהווה קבלה של התנאים שהשתנו;
 3. אתה מצהיר שאתה לפחות בן (18) ויש לך הזכות, הסמכות והיכולת להסכים לתנאים אלה עבורך או עבור ישות שאתה מייצג; ו
 4. אתם מסכימים לקבל מאיתנו מסרים באמצעות אמצעים אלקטרונים ומסכימים שאותם מסרים, הודעות או פרסומים עומדים בכל הדרישות החוקיות הדרושות מהם גם כשהם מועברים בכתב.

גישה לאתר.

תנאי לשימושכם בשירותים הוא שהמידע שאתם מספקים הוא נכון, עכשווי ושלם. שימושכם בשירותים הוא על אחריותכם בלבד. אתם אחראים לעריכת כל הסידורים הדרושים כדי שתוכלו לגשת לשירותים. באפשרותנו להשעות את יכולתכם להשתמש בכל או חלק מהשירותים, ו/או לחסום אתכם כליל מהשירותים מכל סיבה או ללא כל סיבה, ללא הודעה או אחריות מכל סוג.

רישום לחשבון ואבטחת החשבון.

חלק או כל השירותים ופונקציות או תכונות מסוימות יכולות לדרוש מכם לספק פרטי רישום כלשהם או מידע אחר על עצמכם. כל המידע הזה כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

אם יש לכם חשבון, אתם אחראים לכל הפעילויות המתרחשות בקשר לחשבון שלכם. תתייחסו לנתוני הכניסה לחשבון כחסויים ואל תגלו אותם לכל גוף שלישי אחר. אתם מסכימים להודיע לנו מיידית אם יש לכם כל סיבה להאמין שנתוני הכניסה שלכם בסכנה או שיש שימוש בלתי מורשה בחשבונכם או בסיסמתכם, או כל פריצת אבטחה אחרת. על ידי יצירת חשבון, אתם מסכימים לקבל מאתנו הודעות, כגון ניוזלטר, הצעות מיוחדות, תזכורות ועדכוני חשבון. כמו כן אתם מבינים שבאפשרותכם להסיר את עצמכם מרשימות תפוצות אלו.

שימושים אסורים.

באפשרותכם להשתמש בשירותים רק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאים אלה. אין לנו כל מחויבות לכפות את התנאים לטובתכם כנגד משתמשים אחרים. תודיעו לנו אם אתם מאמינים שמשתמש אחר פעל נגד התנאים או עסק בהתנהגות אסורה או בלתי חוקית.

אתם מסכימים לא לעזור, לעודד או לאפשר לאחרים להשתמש בשירותים:

  • בכל אופן המנוגד להנחיות;
  • בכל אופן המנוגד למטרתן;
  • בתנאים בלתי רגילים כגון גשם שוטף, בצורת וכדומה,
  • באופן העובר על חוק או תקנה לאומית, אזורית, פדרלית, מדינית, מקומית או בינלאומית;
  • לפעול נגד התנאים או כל חוקים או מדיניות אחרת המפורסמת על ידינו;
  • להנדס לאחור כל חלק מהשירותים;
  • לשנות, להתאים, לשכפל, להפיץ, לתרגם, ליצור עבודות נובעות או התאמות, הצגה ציבורית, למכור, לסחור או לנצל רכוש של החברה;
  • להסיר או לשנות כל זכות יוצרים, סמל מסחרי או זכויות קניין המופיעות בכל חלק של השירותים או כל חומר אחר המודפס או מועתק מהשירותים;
  • להשתמש בשירותים להעברת וירוס מחשבים, תולעים, פגמים, סוס טרויאני או כל פריט אחר מטיב הרסני (כולם ביחד „וירוסים“);
  • להשתמש בשירותים לפגוע בביטחון של כל רשת מחשבים;
  • להסיר, לעקוף, לחבל, לפגום או להפריע בכל דרך אחרת בכל תכונה הקשורה בביטחון או הגבלות אחרות של השירותים;
  • לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, להפריע, לפגום או להרוס כל חלק מהשירותים, השרת עליו השירותים מאוחסנים או כל שרת, מחשב או בסיס נתונים הקשור לשירותים; ו
  • לנסות להפריע לעבודה הנכונה של השירותים.

כתב ויתור על אחריות

החברה מוותרת בזאת על כל אחריות מכל סוג, ברורה או מרומזת, חוקית או אחרת, כוללת אבל לא מוגבלת לכל אחריות של מסחריות, אי הפרה והתאמה למטרה מסוימת. השירותים מסופקים על בסיס „כמו שהם“ ו“במידת הנמצא“. החברה מוותרת בפירוש על כל אחריות לפציעת אנשים, בעלי חיים או רכוש הנובעת משימוש לא נכון, טיפול בלתי הולם או אחסון לא נכון של השירותים. אתם מוותרים ולא רואים בחברה אחראית לכל תביעות הנובעות מכל פעולה הננקטת על ידי החברה תוך כדי או כתוצאה מחקירותיה או מכל פעולה הננקטת כתוצאה מחקירות מצד החברה או רשויות אכיפת החוק.

אם אתם תושבי אזור הדורש הצהרה ספציפית המתייחסת לפטור, הפרטים הבאים ישימים. למשל, (1) תושבי קליפורניה חייבים, כתנאי מהסכם זה, לוותר על ישימות הקוד האזרחי של קליפורניה חלק 1542, הקובע „שחרור כללי אינו מתייחס לתביעות שהנושה או הגוף המשחרר לא יודע או חושד שקיים לטובתו בזמן ביצוע השחרור ואם הוא יודע על כך, היה משפיע על ההסדר עם החייב או הגוף המשחרר ו- (2) תושבי ניו ג‘רזי חייבים, כתנאי להסכם זה, לוותר על ישימות האמת בחוזה הצרכן, אחריות או הודעה כלשהי (X), חלק 15, הקובע בין השאר כי „אף מוכר…במהלך עבודתו יציע לכל צרכן או צרכן אפשרי או יערוך חוזה צרכנות כתוב או יספק או יציג כל אחריות צרכן, הודעה או חתומה…הכוללת כל תנאי הפוגע בכל זכות ברורה של הצרכן או אחריות המוכר….“ ו- (X) חלק 16, הקובע בין השאר כי „כל חוזה צרכנות, הודעה או חתימה יקבע שכל אחד מתנאיו אינם קובעים, אי אפשר לכפות אותם או אינם ישימים בשטח שיפוט כלשהו בלי לפרט אילו תנאים אינם ישימים, אי אפשר לכפותם או אינם ישימים בתוך מדינת ניו ג‘רזי…“ בזאת אתם מוותרים, בהתאם, על חלקים אלה מהקוד האזרחי של קליפורניה ואמת ניו-ג‘רזי בחוזה הצרכן, אחריות וחוק ההודעה. בזאת אתם מוותרים על כל תנאי דומה בחוק, תקנה או קוד בעל אותה כוונה או השפעה כמו התנאים המפורטים לעיל.

גבול האחריות.

במידה המקסימלית המותרת בחוק, בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, יוצא דופן או נסיבתי הנובע מתוך או קשור בשירותים, ללא קשר לכך אם הודיעו לחברה על האפשרות של נזק שכזה או מכל תקשורת, יחסי גומלין או פגישות עם משתמשים אחרים באתר או בשירותים, או כל תיאוריה של אחריות (כולל חוזה, נזיקין, כולל הזנחה או כל דומה לכך) הנובע מן או קשור או כתוצאה מהשירותים. האחריות הצבורה של החברה עבור כל תביעות המתייחסות לשירותים לא תעלה בכל מקרה על $500 או מחיר הרכישה של המוצר הנדון.

שיפוי.

עליכם יהיה לשפות ולהחזיק כלא מזיק את החברה, שותפיה ובעלי הרישיון שלה ועובדיה, מנהליה, קבלניה, סוכניה וספקיה מכל תביעה, כולל תביעות רשלנות, לשון הרע, פגמים, פסקי דין, תמורות, אבדן, עלויות, הוצאות או שכר (כולל שכר עו“ד) שייגרמו מכך שאתם או משתמשי הקצה שלכם עברתם על תנאים אלה או שאתם או משתמשי הקצה שלכם השתמשתם בשירותים.

החוק הקובע.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת טקסס, ללא התייחסות לקונפליקט עם עקרונות החוק. אתם מסכימים להיכנע לתחום השיפוט האישי של בית המשפט הפדרלי או המדיני הממוקם במחוז טאראנט, טקסס.

ויתור על בוררות ותביעה ייצוגית.

   1. בוררות . עיינו חלק זה בקפדנות כיוון שהוא דורש מהצדדים לעבור בוררות בהקשר לוויכוחים ביניהם ומגביל את האופן בו אתם יכולים לבקש להשתחרר מהחברה.. F לכל ויכוח עם החברה, אתם מסכימים קודם כל ליצור עמנו קשר אל info@vmproducts.com  ולנסות לפתור את הוויכוח באופן בלתי פורמלי. במקרה הבלתי סביר שהחברה לא יכלה לפתור ויכוח עמכם אחרי שישים (60) יום, כל אחד מאיתנו מסכים לפתור כל תביעה, ויכוח או מחלוקת (לא כולל תביעות לצו מניעה נגד שחרור או דומה לו כמפורט להלן), הנובעות או קשורות להסכם זה או הפרה או הפרה לכאורה שלו (הכול ביחד „תביעות“) ע“י בירור מחייב של JAMS, בכפוף לתהליכי בירור מהירים אופציונליים הישימים ל- JAMS, מלבד כמפורט כאן. ניתן ליצור קשר עם JAMS בכתובת www.jamsadr.com. הבירור יתקיים במחוז טאראנט, טקסס. כל צד יהיה אחראי לתשלום עבור עלויות הגשה, אדמיניסטרציה ותיוק של JAMS בהתאם לחוקי JAMS והגמול שייקבע על ידי הבורר יכלול עלויות של בירור, עלויות סבירות של עו“ד ועלויות סבירות עבור עדים מומחים ואחרים. כל החלטה שיפוטית על תמורה מצד הבורר יכולה להירשם בכל בית משפט בתחום שיפוט מוסמך. כל דבר שהוא בחלק זה ייחשב כמונע מהחברה לבקש צו מניעה משחרור או דומה לו מבית המשפט בעת הצורך כדי למנוע מהפרה, ניכוס לא נכון או פגיעה אמתית או מאוימת על בטיחות הנתונים, זכויות בעלות אינטלקטואלית או כל זכויות בעלות אחרות.
   2. תביעה ייצוגית/ויתור על משפט עם מושבעים.  בהתייחס לכל האנשים והישויות, בלי קשר אם הם השיגו או השתמשו בשירותים למטרה אישית, מסחרית או אחרת, כל התביעות חייבות להיות מוגשות על ידי הצדדים עצמם ולא כתובעים או חלק מתביעה ייצוגית בכל פעילות קולקטיבית, פעילות של התובע המחוזי או כל תהליכים ייצוגיים אחרים. כתב ויתור זה ישים לבירור ייצוגי ואם לא הוסכם אחרת, הבירור לא יכלול יותר מתביעה אישית אחת. אתם מסכימים שבחתימה על הסכם זה, אתם והחברה מוותרים על הזכות למשפט עם מושבעים או להשתתף בתביעה ייצוגית, תביעה קולקטיבית, תביעה מצד התובע המחוזי או כל תהליכים ייצוגיים מכל סוג שהוא

 

כללי.

תנאים אלה מהווים את ההסכם היחיד והכולל בינך לבין החברה בהתייחס לשירותים ומחליף כל הבנה, הסכמים, ייצוגים וכתבי אחריות קודמים או עכשוויים, כתובים ו/או בעל פה, בהתייחס לשירותים. כל ויתור על תנאים אלה מצד החברה ייחשב כוויתור ממשיך של תנאי או מושג או כל תנאי ומושג אחר, וכל כישלון מצד החברה לקבוע זכות או תנאי בכפוף לתנאים אלה לא ייחשב ויתור על זכות או תנאי זה. אם כל התניה של תנאים אלה נחשבת על ידי בית משפט כבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, התניה זו תתוקן כדי לשקף את כוונת הצדדים או תבוטל עד המינימום כך ששאר ההתניות בתנאים ימשיכו להיות במלוא תוקפן והשפעתן. התנאים, כל זכות או התחייבות שלהלן, אינן ניתנים להקצאה, להעברה או למתן רישיון משנה מצדך מלבד אישור כתוב מראש מצד החברה, אבל ניתנים להקצאה או להעברה מצדנו ללא הגבלה. כל ניסיון להקצאה מצדך ייחשב כעבירה על תנאים אלה ויבוטל. כותרות בסעיף התנאים הן לצורך הנוחיות בלבד ואין להן כל משמעות חוזית או חוקית.

איש קשר.

יש להפנות כל משוב, הערות, בקשות לתמיכה טכנית וכל הודעה אחרת הקשורה לשירותים אל:info@vmproducts.com בעת שליחה אלינו של רעיונות, הצעות, מסמכים וכדומה („משוב“), אתם מסכימים ש(i)המשוב שלכם אינו מכיל כל מידע חסוי או בבעלות של צד שלישי, (ii) אין לנו כל מחויבות לסודיות, ברורה או מרומזת, בהתייחס למשוב, (iii) יכול להיות שיש לנו משוב דומה שאנו כבר שוקלים או מפתחים אותו והוא בבעלותנו, (iv) אתם מקנים לנו רישיון שאין להשיבו, לא בלעדי, ללא תמלוגים, נצחי ועולמי להשתמש, לשנות, להכין עבודות נגזרות, לפרסם, להפיץ ולתת רישיון משנה למשוב ואתם מוותרים באופן בלתי הפיך וגורם לוויתור כנגד החברה ומשתמשיה על כל תביעות וקביעות של כל זכויות מוסריות הכלולות במשוב שכזה.