המלכודת Interceptor® Rat EZ Snap Trap ללכידת חולדות משתמשת בעיצוב מלכודת לכידה מוכח עם מוט מתכת כבד לחיסול מהיר ויעיל של מכרסמים. הוא מוכנס לתושבת המחזיקה את המלכודת במקום ומיישר אותו עם חומרת ה-Interceptor, כך שנשלחת הודעה כאשר המלכודת מופעלת.

המלכודת Interceptor® Rat EZ Snap Trap ללכידת חולדות משתמשת בעיצוב מלכודת לכידה מוכח עם מוט מתכת כבד לחיסול מהיר ויעיל של מכרסמים. הוא מוכנס לתושבת המחזיקה את המלכודת במקום ומיישר אותו עם חומרת ה-Interceptor, כך שנשלחת הודעה כאשר המלכודת מופעלת.

תכונות

בסיס המלכודת מתוכנן עם מרחב מכל צד להקלת שימוש באזיקון להתקנה על צינורות ומסלולי תנועה של מכרסמים.

מארז מיוחד מחבר את מגנט החיישן למוט ההפעלה. המארז מכיל את חומרת ה-Interceptor ומתג הריד המגנטי.

מגב המארז, שני מחברים הקלים להסרה מחזיקים את המלכודת במקום אך מקלים על הסרתה לצורך ניקוי.

קו מוצרי INTERCEPTOR הוא חלק מפלטפורמה גמישה המשתמשת בטכנולוגיית חיישן שנבדקה בשטח, הבנויה ממפסק ריד (reed) ומגנט. כאשר המגנט מתנתק ממפסק הריד, הוא מיד מייצר התרעה המגיעה למערכת PestOptix מבוססת-ענן. לאחר מכן הוא שולח הודעת התרעה ו/או דוא“ל שהמלכודת הופעלה. PestOptix משתמשת בתוכנת דיווח גלובלית לאיתור בעיות מזיקים במהירות וביעילות ומראה למדבירי המזיקים היכן מתרחשת הפעילות.