PestOptix Hub הוא מכשיר ניטור קל להתקנה עבור כל סוגי המכרסמים וחרקים רבים. כאשר המצלמה מופעלת, תוכנה מתקדמת המופעלת באמצעות בינה מלאכותית קובעת אם נוכח באזור מכרסם או חרק. אם כן, נשלחת התרעה כך שאתם תמיד מעודכנים על פעילות באתרים שלכם. אפשר להשתמש בפתרון זה עם לוחות דבק או מלכודות קפיץ (מלכודת חולדה אחת או שתי מלכודות עכברים).

PestOptix Hub הוא מכשיר ניטור קל להתקנה עבור כל סוגי המכרסמים וחרקים רבים. כאשר המצלמה מופעלת, תוכנה מתקדמת המופעלת באמצעות בינה מלאכותית קובעת אם נוכח באזור מכרסם או חרק. אם כן, נשלחת התרעה כך שאתם תמיד מעודכנים על פעילות באתרים שלכם. אפשר להשתמש בפתרון זה עם לוחות דבק או מלכודות קפיץ (מלכודת חולדה אחת או שתי מלכודות עכברים).

PestOptix Hub מיועד לשימוש פנימי

עיצוב חדשני ועמיד היוצר תחנה קשיחה וגמישה.

תכונות

בתוך המכסה ישנו חיישן תנועה PIR ושני קפיצים המחוברים לחיישני המצלמה (PIR ומגע). בנקודת הכניסה מכל צד, יש מוט מגע המתחבר לקפיצים כאשר המכסה נסגר.

המצלמה מותקנת באופן בטיחותי במכסה של התחנה עם אופציה לכיסוי להגנה על המצלמה.

המכסה הננעל נפתח מימין לשמאל כדי לאפשר פתיחה וטיפול קלים, אפילו אם מותקנת קרוב לקירות.

תושבת קיר אופציונלית בגב התחנה מקלה על החזקת התחנה במקומה.

במידת הצורך, ניתן להשתמש בקוטלי מכרסמים על שני מוטות הפיתיון האנכיים. קירות ההכוונה הפנימיים מותקנים כדי לכוון את המכרסמים לאזור בו הפיתיון, שם PestOptix יכולה לצפות בהתנהגות המכרסם ואכילת הפיתיון בזמן אמת.

בליבת ה-PestOptix עומדת תוכנה מבוססת-ענן המותאמת לשימוש בבינה מלאכותית. בדומה למערכות בינה מלאכותית פופולריות כגון Apple Siri® או Amazon Alexa®, הבינה המלאכותית של PestOptix מורכבת מאלגוריתמים מתוחכמים שתוכננו להגיב לקלטים שונים. תוכנת הבינה המלאכותית מנטרת תמונות הנקלטות על-ידי חיישני המצלמה במלכודות בזמן אמת. כאשר מזיק נכנס למלכודת, הבינה המלאכותית של PestOptix משתמשת באלגוריתם זיהוי סוג המזיק ומתריעה למדביר בזמן אמת.